HERRLJUNGA
Uppstartsmöte i Folkets Park
2015-09-01
Tillbaka till bilder

Harry delade ut många korvar, den sista gick till Görtz.

Information om det nya verksamhetsbladet

Det är mycket som kommer att hända i PRO under året.
Rätta svaren lästes upp på de kluriga frågorna
Foto: Hans Ivansson