HERRLJUNGA
Månadsmöte 2018-04-11
Tillbaka till Bilder

Den intresserade publiken lyssnade noggrannt.

 Gunnel Wessbo informerade om sjukvården

Efter kaffet fick vi höra fin musik och sång framfört av Eve-Marie och Mona


Efter musiken blev det information om vårfesten, pubkvällen mm.

Dagen avslutades med lotteri som Harry hade ordnat med trevliga vinster.

Foto: Hans Ivansson