HERRLJUNGA
Månadsmöte 2019-03-13
Tillbaka till Bilder
Demenssköterska Bonett Marstorp informerade om demenssjukdom och dess påverkan på omgivningen
Lennart Johansson var vår underhållare med många olika saker på programmet.

Foto: Harry Nilsson